Het Ras


Perzisch Colourpoint ( Himalayan )

Colourpoint Perzen zijn echt betoverende katten. Ze hebben het geraffineerde, weelderige uiterlijk van de langharige Perzen en de Koninklijke houding, de schoonheid en de aftekening van de kortharige Siamezen. In de vijftiger jaren zijn de kleur varianten gekomen, Bluepoint, Lilacpoint, Chocolatepoint, Redpoint, CrŤmepoint en zelfs nu zijn er Silver en Goldenpoints, en al deze kleuren ook nog eens in Tortie (meisjes) en Tabby.
Net als de Siamees heeft de Colourpoint altijd stralende, blauwe ogen en een masker, oren en poten, voeten en staart (de points) die een andere kleur hebben dan de rest van het lichaam. De poezen kunnen al met 8 maanden krols worden, dat is iets vroeger dan bij de meeste Perzen, waarbij ze iets van hun Siamese trekken laten zien. Elke point kleur is toegestaan, hetgeen een groot aantal variŽteiten mogelijk maakt.


Terug/Back
Klik voor terug naar boven.......


Geschiedenis

Colourpoint perzen zijn in de dertiger jaren ontstaan door een experimentele fok met een Witte Perzisch Langhaar poes en een Siamese Sealpoint kater. Daar korthaar genetisch gezien dominant is over langhaar werd dit een lange en zware weg, maar toch hebben de fokkers van toen standgehouden. Langzaam aan kwam de vacht van de Pers weer terug maar nu met een mooie warme Sealpoint aftekening, zelfs de oogkleur was mooi blauw, dit komt door het Siamese cs/cs gen. De allereerste Colourpoints ontstonden in de jaren twintig uit experimentele fokprogramma's in Zweden en de Verenigde Staten, maar het duurde tot laat in de jaren dertig, na een reeks van zorgvuldig geplande kruisingen tussen Perzen en Siamezen, voordat de kat in zijn moderne gedaante te voorschijn kwam.


Terug/Back
Klik voor terug naar boven.......


Aard en Karakter

Voor hun eigenaars bieden de Colourpoints "the best of both worlds': ze hebben het lieve karakter van een Pers, maar zijn vaak even levendig als een Siamees, zonder opdringerig te zijn.


Terug/Back
Klik voor terug naar boven.......


Verklaring showuitslagen (fife)

De indeling in categorieŽn, variŽteiten en klassen.
De voor een show ingeschreven katten worden als volgt ingedeeld:

Allereerst is er een verdeling in categorieŽn.
-categorie 1: Exotisch en Perzisch langhaar. (Exotic, Pers), Ragdoll, Heilige Birmaan, Turks Angora
-categorie 2: Halflanghaar. (Noorse Boskat, Maine Coone)
-categorie 3: Somali en Korthaar. (Somali, Abbesyn, Brits Korthaar, Blauwe Rus, Burmees, Burmilla)
-categorie 4: Oosterse katten. (Siamees, Oosters Korthaar, Balinees, Javanees)

Elke keurmeester krijgt een aantal rassen/varieteiten toegewezen om te keuren. De grotere rassen worden meestal over verschillende keurmeesters verdeeld. Als de keuring begint wordt per variŽteit en per klasse elke kat door de keurmeester aan de hand van de rasstandaard beoordeeld en wordt er een keurrapport geschreven. Bij meerdere katten die in dezelfde klasse uitkomen wordt de beste kat in die klassen gekozen en deze krijgt de kwalificatie uitmuntend 1 (U1).
De overigen krijgen dan naar gelang hun kwaliteit U2, U3, UÖ..
Is de kwaliteit van een kat niet voldoende voor de kwalificatie uitmuntend dan kan ook ZG (zeer goed) of G (goed) toegekend worden.
Aan de beste (U1) kan de keurmeester het bij die klassen behorende certificaat toekennen. Voor een verklaring van de kwalificatie en certificaten zie verder. Vindt de keurmeester de beste in de betreffende klassen niet goed genoeg dan kan de keurmeester ook besluiten geen certificaat toe te kennen.

Best in VariŽteit kan (hoeft niet) worden toegekend als ervan een variŽteit - een kleur (groep) van een ras - minimaal 3 katten aanwezig zijn(uitgezonderd kastraten)
Als ervan een variŽteit zowel minimaal 3 volwassen katten als minimaal 3 kittens aanwezig zijn, kan afzonderlijk Best In VariŽteit (BIV) - Volwassenen en BIV kitten worden toegekend.
Als ervan een variŽteit zowel minimaal 3 kittens in de leeftijds groep 3-6 maanden als minimaal 3 kittens in de leeftijdsgroep 6-l0 maanden aanwezig zijn, kan afzonderlijk BlV - kitten 3- 6 maanden en BIV kitten 6-l0 maanden worden toegekend.
Als er van een variŽteit minimaal 3 kastraten aanwezig zijn, kan afzonderlijk BIV Kastraat worden toegekend

Zijn alle katten gekeurd dan begint de keurmeester aan de nominatie voor best in show.
Daartoe worden van alle klassen de besten die de keurmeester gekeurd heeft, teruggehaald, met elkaar vergeleken en eventueel genomineerd(NOM).
Elke keurmeester mag van de door haar of hem gekeurde katten van elke categorie 1 volwassen poes, 1 volwassen kater, 1 kitten 3-6 maanden, 1 kitten 6-10 maanden, 1 kastraat poes en 1 kastraat kater voordragen.

Hierbij komen dus katten van verschillende rassen tegen elkaar uit.
Ook hier geldt weer dat de keurmeester voor KAN en niet voor MOET dragen.
Op het eind van de show worden uit deze genomineerde dan per categorie een beste poes, kater, kastraat poes, kastraat kater, kitten 3-6 en kitten 6-10 gekozen. Zij zijn Best in Show (BIS).


EP.... = Ereprijs (Prix d' Honneur)
BIV... = Best in VariŽteit - minimaal 95 punten
U...... = Uitmuntend - minimaal 88 punten
ZG.... = Zeer Goed - minimaal 76 punten
G...... = Goed - minimaal 6l punten

00. Horse Concourse. Bestemd voor katten die buiten mededingen aanwezig zijn
01. Europees kampioensklasse. In deze klasse worden de EP(ereprijs) toegekend
02. Europees premiorklasse. In deze klasse wordt ook de EP toegekend.
03. Groot Internationaal kampioensklasse. Voor groot internationaal kampioenen. De beste in deze klasse kan het certificaat CACE (minimaal 97 punten) krijgen.
04. Groot Internationaal premiorklasse. Voor groot internationaal premiors. De beste in deze klasse kan het certificaat CAPE (minimaal 97 punten) krijgen.
05. Internationaal kampioensklasse. Voor internationaal kampioenen. De beste in deze klasse kan het certificaat CAGCIB (minimaal 96 punten ) krijgen.
06. Internationaal premiorklasse. Voor internationaal premiors. De beste in deze klasse kan het certificaat CAGPIB (minimaal 96 punten) krijgen.
07. Kampioensklasse. Voor kampioenen. De beste in deze klasse kan het certificaat CACIB (minimaal 95 punten) krijgen.
08. Premiorsklasse. Voor premiors. De beste in deze klasse kan het certificaat CAPIB (minimaal 95 punten) krijgen.
09. Open klasse. Voor katten die 10 maanden of ouder zijn. De beste in deze klasse kan het certificaat CAC (minimaal 93 punten) krijgen.
10. Kastraat klasse. Voor "geholpen" katten die 10 maanden of ouder zijn. De beste in deze klasse kan het certificaat CAP (minimaal 93 punten) krijgen.

In de volgende klassen wordt geen certificaat toegekend.
11. Jeugdklasse 6-10 maanden. Voor katten tussen de 6 en 10 maanden.
12. Jeugdklasse 3-6 maanden. Voor katten tussen de 3 en 6 maanden.
13. Nieuwelingenklasse. Voor katten van tenminste 10 maanden oud en:

*waarvan 3 generaties van de voorouders in het hulpstamboek zijn ingeschreven en tot hetzelfde ras behoren. Indien 2 internationale keurmeesters aan zo'n kat de kwalificatie uitmuntend toekenen, kan het dier in het Felikat stamboek worden opgenomen.
*die niet zijn geregistreerd, doch waarschijnlijk tot een erkend ras (=erkende varieteit) behoren, hetgeen nog officieel dient te worden vastgesteld. Indien 2 internationale keurmeesters aan zo'n kat de kwalificatie uitmuntend toekennen, kan de kat in het Felikat register worden opgenomen met vermelding van rascode.
14. Huisdierenklasse. Deze klasse is bestemd voor katten die niet aan enige standaard van erkende rassen voldoen. Ze worden gekeurd volgens een speciale standaard voor huisdieren.
15. Determinatieklasse. Bestemd voor katten die ingeschreven zijn in het stamboek, maar waarvan de kleur en /of variŽteit afwijken van de inschrijving van het stamboek. Deze katten worden gekeurd door 2 internationale keurmeesters, aan wie de afstamming van het bewuste dier bekend is.
16+16a. Babyklasse. Bestemd voor een nestgroep bestaande uit minimaal 3 kittens in de leeftijd van 3-6 maanden van ťťn ras, uit dezelfde catterie, maar niet noodzakelijk uit het zelfde nest. Het te keuren kitten (klasse 16) concurreert met leeftijdgenoten van het zelfde ras van dezelfde kleur(groep) in klasse 12.
De overige kittens (klasse 16a) nemen buiten mededingen deel.
17. Veteranenklasse. Bestemd voor katten van 7 jaar en ouder.Titel registratie systeem (fife)

Verklaring van Certificaten en Kwalificaties
Op een Internationale Kampioenschapstentoonstelling van katten kunnen de onderstaande certificaten en kwalificaties worden toegekend.
CACE Certificat d' Aptitude au Champion d' Europe
Indien een Groot Internationaal Kampioen 9 maal het CACE -certificaat heeft behaald, in 3 verschillende landen onder 3 verschillende keurmeesters, wordt hij Europees Kampioen(EC) - minimaal 97 punten.
CAPE Certificat d' Aptitude au Premior d' Europe
Indien een Groot Internationaal Premior 9 maal het CACPE -certificaat heeft behaald, in 3 verschillende landen onder 3 verschillende keurmeesters, wordt hij Europees Premior (EP) - minimaal 97 punten.
CACCIB Certificat d' Aptitude au Grand Champion International de Beautť
Indien een Internationaal Kampioen 6 maal het CAGCIB - certificaat heeft behaald, in 3 verschillende landen onder 3 verschillende keurmeesters, wordt hij Groot Internationaal Kampioen (GIC) - minimaal 96 punten.
CAGPIB Certificat d' Aptitude au Grand Premior International de Beautť
Indien een Internationaal Premior 6 maal het CAGPIB - certificaat heeft behaald, in 3 verschillende landen onder 3 verschillende keurmeesters, wordt hij Groot Internationaal Premior (GIP) - minimaal 96 punten.
CACIB Certificat d' Aptitude au Champion International de Beautť
Indien een Kampioen 3 maal het CACIB - certificaat heeft behaald, in 2 verschillende landen onder 3 verschillende keurmeesters, wordt hij Internationaal Kampioen (IC) - minimaal 95 punten.
CAPIB Certificat d' Aptitude au Premior International de Beautť
Indien een Premior 3 maal het CAPIB - certificaat heeft behaald, in 2 verschillende landen onder 3 verschillende keurmeesters, wordt hij Internationaal Premior (IP) - minimaal 95 punten.
CAC Certificat d'Aptitude de Championat
Indien een Kat 3 maal het CAC - certificaat heeft behaald, onder 3 verschillende keurmeesters, wordt hij Kampioen (CH) - minimaal 93 punten.
CAP Certificat d'Aptitude de Premium
Indien een "behandelde" Kat 3 maal het CAP - certificaat heeft behaald, onder 3 verschillende keurmeesters, wordt hij Premior (PR) - minimaal 93 punten.


Terug/Back
Klik voor terug naar boven.......Meer nieuws in het Engels van de FIFe Wereld organisatie.
FIFe Breeding Rules 2003
FIFe Show Rules 2003
FIFe Statutes 2003
FIFe's Easy Mind System (EMS)for Identifying Cats
Lid worden van een katten vereniging

Felikat
Als lezer van deze webpage bent u misschien (nog) geen lid van een overkoepelende organisatie. Zoals u op deze webpage wellicht al is opgevallen zijn wij zelf lid van Felikat . Felikat is Nederlands oudste (sinds 1934) en grootste katten vereniging +/- 3000 leden in Nederland, als u geen lid bent van een vereniging, mag u natuurlijk wel een nestje fokken, maar kunt u beslist geen stamboom bij uw kittens krijgen. En wat is er leuker dan een katje te kunnen fokken met een origineel stamboom. Als er geen stamboom bij een katje zit kun je ook niet zien of er "gerotzooid" is met het dekken. Een stamboom garandeert niet de gezondheid van een katje, maar wel of er verantwoord te werk is gegaan met het op de juiste manier van een dekking. Bij Felikat is daar een deskundige commissie voor, die met raad en daad de Felikat leden adviseert. Tevens ontvangt u twee maandelijks het clubblad "Felikat-magazine" waarin mede fokkers en kundige leden hun verhaaltje doen en dit gestaaft met mooie foto's.


Lid worden van een Rasclub

R.P.L.

Ook is er (als onderdeel van Felikat) een rasclub voor langhaar katten, Rasclub Perzisch Langhaar (RPL), in deze club zit zeer veel `know how' over hoe en waarom met bepaalde rassen langhaar wel of juist niet te fokken, ook hier is een clubblad ter informatie van de leden en een Colourpoint contact persoon. Wilt u de actuele adressen, vraag het ons gerust, email naar het secretariaat.

U kunt natuurlijk ook naar deze homepage toe, wij hebben deze voor de RPL ontworpen.

Rasclub Perzisch Langhaar
Homepage R.P.L.