Meer Melkopbrengst voor moederpoes


Er zijn meerdere methodieken voor hulp van de moederpoes voor opvoeren meer capaciteit voor de moedermelk ten behoeve van de kittens.
Een daarvan is "Urtica Urens C 30", granules (korreltjes)
Voor meer melk opbrengsten:
3x daags 3 granulen geven, samen met drie granules Phytolacca D3". Dit volhouden tot ze vast voedsel gaaan eten, dan afbouwen naar 2x daags en dan 1x daags......

Volledige naam = Urtica urens Nederlandse naam = Kleine brandnetel

In de klassieke homeopathie behoort Urtica urens tot de acute middelen. Acute middelen zijn plantaardige of dierlijke middelen. Ze worden voorgeschreven in acute situaties of bij acute aandoeningen.
Urtica
Dit homeopathische middel wordt gemaakt van de brandnetelplant ons allen bekend, je ziet ze overal om je heen. Iedereen weet ook dat als je met de brandnetel in aanraking komt, het rode branderige bultjes geeft.

Acute Urtica urens indicaties
Huidaandoeningen
Netelroos
Netelroos elk jaar in hetzelfde jaargetijde terugkomend
Waterpokken
Insectenbeten
Allergie na eten van schelpdieren
Jeukende uitslag
1e graads brandwonden
Zonnebrand
Bij tekort aan borstvoeding
Jicht

Kenmerken van Urtica urens

Allergische huidreacties
Jeuk
Kriebelingen als of er mieren over de huid lopen
Brandende pijn
Verslechtering door warmte
Stimuleert de melkproductie bij te weinig borstvoeding
Complementaire middelen van Urtica urens
Cantharis brandwonden, zonnebrand
Rhus tox huidaandoeningen met blaren of blaasjes
Lac Defloratum bij verminderde zogvorming
Lycopodium ophoping van urinezuur [jicht]

Relatie met zout
De relatie tussen Urtica urens en Natrium muriaticum [zout]
Is interessant met betrekking tot het gegeven dat brandnetels altijd voorkomen in de directe omgeving van woonplaatsen van mensen of van plaatsen waar dieren gevoederd worden.
Men vraagt zich af of dit te maken heeft met de bevochtiging van de grond met urine. En dan gaat het om het zout in de urine. In het verleden werd na de vernietiging van Milaan zout over de runes gestrooid om er brandnetels te laten groeien.
Het zilte nat van de zee brengt haar eigen brandnetels voort in de vorm van kwallen.

Uit Wikipedia:


Terug naar medisch