Schimmel (1)

Schimmel,
niet dodelijk, wel lastig…


augustus 2009
Paula Hendriks, dierenarts te Schagen en adviserend dierenarts van onze Rasclub, schrijft regelmatig stukjes voor ons clubblad.
Dit keer een stukje over iets wat wij hopen dat het ons nooit zal overkomen, maar wel nuttig voor diegene die het hebben of in de naaste omgeving kennissen hebben en die met dit stukje elkaar kunnen helpen.
Dit stuk tekst spitst zich toe op de behandeling van katten, maar verschilt in de basis niet zo heel veel van de aanpak van schimmel bij honden en andere dieren. De gekozen middelen zullen hoogstens verschillen.

Algemeen
Een schimmelinfectie bij de kat betreft in 99% van de gevallen een Microsporum Canis infectie. Deze schimmel is besmettelijk voor honden, katten en mensen. Besmetting heeft plaats via direct contact (0-35% is drager) of via de omgeving. Een schimmelspore van M. Canis kan tot 1.5 jaar infectieus blijven. De incubatietijd voor een besmetting bedraagt 1-3 weken. Expositie aan schimmelsporen veroorzaakt niet noodzakelijk een infectie.

Schimmel enting.
Insol Dermatophyton, het betreft een preventieve, maar ook curatieve injectie, die meerdere malen herhaald moet worden en 9 maanden werkzaam is. Als de klinisch zichtbare infectie verdwenen is, kan er een drager ontstaan. Het betreft 2 injecties met 14 dagen tussentijd, indien niet afdoende: nog een derde injectie.
Contra-indicaties drachtige en lacterende dieren,
dieren met koorts en/of symptomen van een infectie anders dan een schimmel infectie, gestresste dieren, toediening onder de huid.

Nadelen dragerschap.
Lokale, soms pijnlijke reactie op de injectieplaats (diep in de spier), systemische reacties: koorts, apathie, gebrek aan eetlust.
Erg duur.
Het kan aan paarden, honden en katten gegeven worden, waarbij de doseringen variëren:
tot 10 kg hond, 0.3 ml, meer dan 10 kg: 0.5 ml; katten meer dan 1.0 kg: 1.0 ml.

Deze injecties zijn bij ons zeker geen eerste keuze therapie.

Schimmelinfecties bij de kat:
Pleksgewijs kaalheid, meestal met matige tot geen jeuk (incidenteel veel jeuk), korte haartjes cirkelvormige lesies (‘ringworm’) haarzakontstekingen,korstformatie (zelfs miliaire dermatitis beelden: overal korstjes als bij een allergie)hoofd en poten meestal betrokken.

Diagnose:
** Woodselamp
** Microscopie
** Kweek (meest betrouwbaar). Een goede methode om materiaal voor een kweek te krijgen is de tandenborstel methode: McKenzie monster techniek. Hiertoe de vacht totaal (overall) goed borstelen gedurende 2-3 minuten. Speciale inpaktechniek van monster is belangrijk(laboratorium instructie) om contaminatie met omgevingscomponenten te voorkomen. Wij sturen de monsters altijd op naar een specialistisch laboratorium om perfecte uitslagen te waarborgen.

Therapie steunt op 3 pilaren:
1) Behandeling van de omgeving. Om recidief te voorkomen en verspreiding verder tegen te gaan.
De omgeving moet elke 1-2 weken goed gereinigd worden, het betreft dan de vloeren, kooien, muren en verzorgingstafels, kleedjes (stoomreiniging van kleden is ineffectief), haarborstels, andere verzorgingsattributen.
Liefst, indien mogelijk:
verwijderen (kleine kleedjes, speeltjes, mandjes, borstels).
Voor de omgeving kan bijvoorbeeld  Imaverol® gebruikt worden of Neo Sabenyl®.
Denk eraan:
de sporen zitten overal, ook achter de kasten, op de kasten, aan de stoel en tafelpoten, in kieren, naden en tussen bankkussens.
Omgevingsreiniging is een uiterst essentiële pilaar van de oplossing van het probleem.

2) Uitwendige behandeling van dier.
Om infectieus materiaal te doden en verspreiding te voorkomen. Uitwendige therapie bij katten middels het lokaal aanbrengen van zalfjes op de plekken is inadequaat, aangezien sporen wel tot 10 cm van de plek kunnen voorkomen: katten wassen zich namelijk uitgebreid en verspreiden zo de sporen.
Eerst de dieren goed kort knippen, daarna: wassingen met Malaseb®. Het helemaal kaal scheren van de dieren wordt te allen tijde afgeraden: kan beschadigingen van de huid geven (beschadigingen kunnen weer gevoeligheid voor schimmel vergroten). Zo kort mogelijk maken (zonder trauma) is aan te raden wanneer er meerdere katten bij elkaar in één huis wonen en wanneer ze langharig zijn. Voorzichtig zijn met restharen. Probeer ze niet door het hele huis te laten dwarrelen: verspreiding van probleem. Denk erom: handschoenen dragen, mondkapjes, scheerkop steeds tussendoor schoonmaken en ontsmetten en geschoren haren vernietigen. Ook beschermende kleding dragen (overjas, schort of iets dergelijks): de schimmelinfectie is uiterst besmettelijk voor mensen. Altijd een emmer met Neosabenyl klaar hebben staan, waar handen en armen in gedesinfecteerd kunnen worden.
Doe dit steeds na contact met het besmette dier. Nooit te kort scheren (zie eerder, behandeling van dier (medicatie in de bek). Om infectietijd op het dier te verkorten.

3) Met

Intrafungol®

Intrafungol® doseringsschema:
Pulserend schema 5 mg/kg/dag voor 3 alternerende weken: 1 week geven, 1 week stoppen, 1 week geven, 1 week stoppen en weer 1 week geven.
Dit schema zorgde voor een genezingspercentage van meer dan 90%.
Combinatie van continue met puls therapie, dat wil zeggen: 4 weken dagelijks en 4 weken wel/niet (om en om) gaf 100% genezing; 80% tussen D28-D42 en 20% tussen D42-D56 van de therapie. 

Genezing wil zeggen: negatieve kweken.
Deze combinatietherapie wordt toegepast indien de infectie heel ernstig is.
Binnen 24 uur zijn er al detecteerbare spiegels van het werkzame bestanddeel in haren van rug, staart en kop aan te tonen. In alle haren aanwezig na 7 dagen behandeling.
Kan al veilig gegeven worden aan kitten vanaf 10 dagen oud. Niet aan drachtige en zogende katten geven.

Beschikbaar in oplossing:
10 mg/ml, 52 ml flesjes: smakelijke vloeistof, goed geaccepteerd door katten.

Nadere informatie over Intrafungol®:
samengevat:Het pakt vele schimmels aan, dus niet alleen microsporum maar ook trichophyton, aspergillus, candida en malassezia.
Het is een zeer breed spectrum schimmeldodend middel.
Het betreft een vet-minnende molecuul die daardoor goed beschikbaar komt op actieplaats: huid en haren; stapelt in de talgklieren. Het product houdt van huid, haren en nagels.
De dosering is 5 mg/kg lichaamsgewicht per dag.
In ieder geval 3 weken alternerend (zie boven). 1 week wel, 1 week niet, 1 week wel, 1 week niet, 1 week wel.
5 mg/kg lichaamsgewicht per dag is de laagst effectieve dosis.
Vanwege de opslag in de talgklieren blijft er een therapeutische dosis in de talgklieren aanwezig tot 4 weken na het stoppen met de behandeling.
Niet aan drachtige en lacterende dieren geven. Medicatie altijd met eten geven.
Kan toxische effecten hebben, soms worden leverproblemen gezien, dit risico kan aanmerkelijk teruggebracht worden wanneer het met eten ingegeven wordt.
Monitor de patiënt goed:
blijft de eetlust goed?
Regelmatig temperaturen.
Gaat de patiënt niet meer drinken.
Bij twijfel: bloedonderzoek.

Behandelingsplan: Gelijk beginnen met alle dieren te bemonsteren.
Vervolgens allemaal starten met behandelen. 
Wanneer de uitslagen binnenkomen:
positieve en negatieve dieren proberen te scheiden, dan: negatieve dieren 1x per week wassen.
Positieve dieren kort knippen.
Intrafungol® oraal en wassen met Malaseb® indien het niet mogelijk is ze te scheiden, alle dieren behandelen als positieve dieren.

Elke 4 weken alle katten opnieuw kweken.
Doorgaan tot de kweek 2x achter elkaar negatief is.

Interieur
1x per week (zie ook eerder) desinfecteren met Imaverol® verdunning. Ga hierbij uiterst zorgvuldig te werk.
Denk erom: sporen zitten overal!!!!
Altijd Neo Sabenyl® in oplossing klaar hebben staan voor mensen die de dieren behandelen.
Pas op voor besmetting van jezelf.
Indien 1 kat hardnekkig positief blijft en rest genezen is, immuunsysteem onderzoek uitvoeren en isoleren.

Preventie
Nieuwe dieren eerst in quarantaine plaatsen en schimmelonderzoek verrichten; pas toelaten als resultaat negatief is.
Na een showbezoek moeten dieren eerst met Malaseb® gewassen worden; als ze droog zijn kunnen ze weer bij de groep gevoegd worden.
Incubatietijd 1-3 weken, gedurende 4 weken na genezing geen dieren aan groep toevoegen of verlaten (dekking bijvoorbeeld).

Dit is het meest ideale schema.
Heel essentieel om hier goed over te praten met een eigenaar, zodat alles begrepen wordt. Het is een intensieve, maar ook essentiële aanpak om het probleem goed de baas te worden.

Op het internet staan tal van stukken geschreven waarbij schimmel als doodslag voor een cattery wordt afgedaan. Laat je niet afschrikken door dit soort verhalen, als je schimmel hebt in de cattery gaat dit geld kosten, hangt ook af van hoeveel katten er op dat moment zijn.
Bij Felikat is een financieel fonds voor Felikatleden die door ziek of zeer de cattery tijdelijk niet goed kunnen runnen, om daar een dotatie uit te kunnen krijgen. Wendt je dan tot het Hoofdbestuur.


Malaseb®


Antibacteriele en anti-schimmel shampoo
Farmaceutische vorm: shampoo
Samenstelling:
Antimicrobiele shampoo bevat Chloorhexedine gluconaat Ph.
Eur. 2% w/v en Miconazole nitraat Ph. Eur. 2% w/v

Indicatie:
Ontvetten/conditioneren
Voor de behandeling en beheersing van seborrhoeic dermatitis in verband staande met Malassezia pachydermatis en Staphylococcus intermedius bij honden.

Gebruik de shampoo 2 keer per week tot de symptomen verdwijnen, en daarna wekelijks of volgens aanwijzingen van uw dierenarts.

Als hulpmiddel voor de behandeling van ringworm veroorzaakt door Microsporum canis bij katten in combinatie met griseofulvin.

Gebruik de shampoo 2 keer per week gedurende 6-10 weken of totdat vachtmonsters negatief worden getest op M. canis.

Gebruiksaanwijzing:
Maak het dier goed nat met schoon water. Breng Malaseb op verschillende punten op het dier aan en masseer het goed in de vacht, in het bijzonder rond de lippen, onder de staart en tussen de tenen. Zorg ervoor dat u voldoende Malaseb gebruikt om schuim te creëren.

Laat het dier 10 minuten staan, en spoel dan af met schoon water. Laat het dier aan de lucht drogen in een warme, tochtvrije ruimte.
Deze fles bevat genoeg shampoo voor 8-16 behandelingen voor een hond van 15 kg, 5-10 behandelingen voor een hond van 25 kg of 25 behandelingen voor een kat, afhankelijk van de dikte van de vacht.

Waarschuwingen en contra-indicaties:
Malaseb mag niet samen met griseofulvin gebruikt worden bij drachtige katten, daar griseofulvin schadelijk is voor de vrucht.
Het is raadzaam puppies en kittens niet direct na de behandeling in contact te laten komen met de moeder, totdat de vacht gedroogd is.

Een hond met atopie of een kat met allergische huidziekte kunnen bij uitzondering een voorbijgaande jeukende en/of rode uitslag ontwikkelen na de behandeling.

Dit product dient alleen gebruikt te worden onder supervisie van een dierenarts.

ALGEMENE WAARSCHUWING:
indien het product per ongeluk in contact komt met uw ogen, uitspoelen met veel water.

Ringworm bij de kat is besmettelijk voor mensen. Daarom wordt het dragen van handschoenen en het bedekt houden van de armen tijdens de behandeling aangeraden.
Was en droog uw handen rustig nadat u de kat behandeld heeft, maar schrob niet.
Vermijd overdadig beetpakken en aaien van behandelde dieren direct na de behandeling. Hanteer het product met zorg als bekend is dat u overgevoelig bent voor Chloorhexedine.
Gooi de lege verpakking in de vuilnisbak.

ALLEEN BESTEMD VOOR BEHANDELING VAN DIEREN
Buiten bereik van kinderen houden!
Alleen bestemd voor uitwendig gebruik.
Niet bewaren boven een temperatuur van 30°C. Op een donkere plaats bewaren.Schimmel (2) oud,

Dermatofytose (schimmel) wordt veroorzaakt door infectie van haar, nagels of de dode buitenste laag van de huid door schimmels. Meestal wordt het ringworm genoemd.

Oorzaken:
Dermatofytose wordt veroorzaakt door diverse soorten schimmels. Een kat wordt besmet door contact met een geïnfecteerd dier of een besmet voorwerp zoals een borstel.

Algemene symptomen:
Ringworm komt meestal voor op de kop, de oorschelpen en de poten. Deze vormen enkele of meervoudige, ronde of onregelmatige kale plekken. Deze plekken kunnen gebroken haren en roos bevatten.

WAT TE DOEN BIJ SCHIIMMELGeschreven door
Ineke Alstede,
t.b.v. Felikatje, Clubblad van de RPL


Alweer jaren geleden heb ik helaas zelf ervaring gehad met een schimmelaffaire en wat is er niet fijner dan wat steun in die tijd. Iedereen kan schimmel oplopen, maar hoe komt men er zo snel mogelijk weer af.
U moet alle dieren ontsmetten, dus ook de dieren die ogenschijnlijk niets hebben. Het hele huis en ook de ruimten waar doorgaans geen dieren komen, ontsmetten.
Vergeet de auto niet!

Laat niemand binnen en ga bij niemand op bezoek, want 1 haar met schimmelsporen kan familie, kennissen en dieren besmetten.
Telefoneren is heerlijk in die tijd om even je ellende van je af te praten.

Haal "kiemdodend" Sabenyl in huis (in 10 liter cans) via de dierenarts (€ 75,00), de oplossing van 50cc op 1 liter water. Voorts Imaverol shampoo of Mycophyt, uitrookblokjes, (breed bruin plastic) plakband en voor de dieren Griseofulvin en Nizoral tabletten.
Geef vooral naast deze tabletten vitamine B (apotheek).

Dit zijn tips, bespreek het gebruik met uw dierenarts.
Zwangere katten mogen in het begin van de zwangerschap niet met Imaverol worden gewassen, wel met Sabenyl. Ook mogen ze geen Griseo-fulvin en Nizoral tabletten. Wel mogen ze mucokern tabletten D5 (homeopathisch uit Duitsland).
Het beste is om alle dieren in 1 kamer te laten. Deze desinfecteert U eerst goed met Sabenyl. De gordijnen kunt u wassen in de wasmachine met in de hoofdwas en in het laatste spoelwater 60cc Sabenyl. De gordijnen evt. niet meer op-hangen tot alles over is.
De katten tijdelijk in b.v. de badkamer of in Vari -kennels.
Ook de vloerbedekking goed nat met Sabenyl oplossing maken. Boeken haarvrij maken met de stofzuiger, kleding en beddengoed wassen in Sabenyl, ook hiermede bankstellen enz. afnemen, ook de onderkanten.

Als alles weer droog is en ontsmet, moet de kamer worden uitgerookt met Koudijs rook blokjes (3 voor € 5,00).
NOOIT DIEREN IN DE KAMER LATEN TER WIL MEN DIE UITROOKT!

Let op dat u alle kieren (van deuren, ramen, lucht roosters, cv-buizen, afvoeren, overstroomgat van de wastafels, enz) dichtplakt, wc-bril sluit of met plastic afdekt.
Voor het afplakken kunt u breed plakband gebruiken. Zet de stofzuiger geopend in de uit te roken ka-mer samen met de kattenmandjes, die u gewassen heeft in Sabenyl.
Kasten, laden enz. openzetten, zodat de gassen overal bij kunnen, levensmiddelen en waterbakjes wegbergen.
Als alle deuren (op een na) gesloten zijn, de Koudijs blokjes op een bord zetten, de blokjes aansteken (zie gebruik aan wijziging) en zo de laatste deur aan de buitenkant goed afplakken zodat de optimale rookontwikkeling wordt gebruikt.
Na + 6 uur de ramen openzetten en de boel goed laten luchten.

Hierna wast u de geschoren katten, maakt u de kop, oren (ook de binnenschelp) met een washand met Sabenyl oplossing schoon.
De schimmelplekjes stevig boenen tot alle evt. plekjes glad zijn. De echte schimmelplekken deed ik era nog met Imaverol (ook 1 op 50).
NIET uitspoelen.
Behalve het feit dat u bij geschoren dieren direct alle plekjes ziet, kan ook de oplossing goed in de huid trekken en met föhnen verdampt het. De dieren met een handdoek afdrogen, vooral tussen de voetkussentjes en tenen, anders worden ze verkouden. Daarna de gewassen katten in de schone, gedesinfecteerde verwarmde kamer zetten.
Het mooiste kunt u ze laten liggen op hand-doeken in plastic mandjes of kartonnen doosjes. De handdoeken kunt u na afloop in de kookwas doen met Sabenyl en de doosjes weggooien. Als u deze wassingen om de 2 a 3 dagen herhaalt, moet u eerst de dieren weer uit de kamer in Vari kennels doen en in de badkamer zetten.
De kamer met Sabenyl doen, de doosjes en kattenbak grit in de vuilniszak doen, dichtmaken, van buiten afnemen met Sabenyl en dan pas wegzetten.
Ook handdoeken in een vuilniszak doen en zo naar de wasmachine brengen. Door de dieren in 1 of 2 kamers te huisvesten, kunt u de rest van het huis op dezelfde manier aan pakken en na het uitroken kunt u verder volstaan met veel zuigen, luchten evt. dweilen en stoffen met een doekje met Sabenyl oplossing.
Voor de deuren van de "kattenkamers" altijd natte dweilen met Sabenyl op de grond laten liggen.
Na de wassingen de badkamer, Vari kennels en u zelf helemaal ontsmetten, kleding in de vuilniszak naar de wasmachine brengen. De kleren, gedra-gen bij het wassen van dieren, verschoont u.
LOOP ER NOOIT MEE DOOR HET HUIS.

In de regel is uitroken eenmaal aan het begin en eenmaal, als alles over schijnt, genoeg. Het is zo ongeveer 4 tot 6 weken consequent en hard aan-pakken, maar als u zo te werk gaat bent u en snel weer af.
Nadat u na ongeveer 1 maand geen plekken meer ziet op de dieren, stopt u met de tabletten en wassingen (± 2 a 3 weken).
Dan laat u de dieren met een schimmelkweek testen. Daarna gaat u door met wassen tot de schimmelkweek, die bij een laboratorium staat negatief is. (1 a 2 maanden) Als alle dienen negatief zijn, maar er zouden nog sporen in huis zijn, zou-den er in een nestje of bij een nieuw aangekocht dier weer schimmelplekken optreden, vandaar deze rigoureuze aanpak.

Gelukkig zijn de dieren niet ziek van schimmel. Wel kunnen de medicijnen zonder toevoeging van vitamine B nare bijwerkingen hebben voor nieren en lever.
Het haar groeit snel weer aan.

Vermijd bezoek aan en van fokkers, nadat uw cattery weer geopend is aangezien uw cattery nu steriel is en uw dieren dus veel bevattelijker zijn voor allerlei virussen.
De behandeling van dier en huis kunt u ook na openstelling van de cattery met een bepaalde frequentie uit voorzong herha-len en zeker na deelname aan of bezoek aan een kattenshow. Waarschuw bij uitroken de brandweer, zodat u geen kosten krijgt voor "loos alarm en voorrijkosten'.

Ik heb het zo uitgebreid mogelijk verteld, om u een duidelijk beeld te geven hoe u het moet aanpakken.
Nog even in het kort samengevat:
1. Alle katten scheren, knippen, ook kop + staart, haren in een vuilniszak.
2. Een kamer ontsmetten en uitroken en na 6 uur luchten.
3. Katten wassen in Sabenyl oplossing 150cc op 3 liter water. Met een washand kop, oren (ook binnenschelp) goed wassen.
Echte plekken ook even met Imaverol oplossing wassen.

NIET NASPOELEN.

4. Katten goed handdoekdroog maken, vooral tussen de tenen en voetzooltjes.
5. Katten in gedesinfecteerde verwarmde kamer.
6. Iedere 3e dag herhalen (uitroken niet steeds).
7. Andere kamers op zelfde wijze schoonmaken, geen katten meer in die kamers. Goed zuigen en luchten.
8. Dagelijks pillen geven (dierenarts dosering).

Ik hoop dat u er wat aan hebt.
Ik wens u heel veel sterkte met deze bestrijding van de schimmel.